De Quilt Studio ging van start in 2001 en dit betekende een

Quiltwerk

 

Er wordt steeds gestart met top, vulling en rugzijde los van elkaar.

 

A) voorbereiding van de quilttop 

 • Maak de achterzijde netjes wat draden en naden betreft en strijk mooi op, indien quilten in de naad (in the ditch) gevraagd wordt dienen alle zoompjes naar dezelfde zijde gestreken te worden. Strijk ook de persplooien uit de stof van de rugzijde.
 • Controleer of de boorden en hoeken mooi recht zijn : meten op de boorden en over het centrum over de langste kant : er mag slechts een klein verschil zijn tussen deze 3 maten opdat er geen plooien zouden ontstaan tijdens het quilten. Breng desnoods de nodige retouches aan om een goed resultaat te kunnen bekomen.
 • De afmetingen van de tussenlaag en ruglaag moet rondom minimum 10 cm groter zijn dan de top. Dit als de afwerking op de klassieke manier met een biais of boord gebeurt, anders moet minimum 20 cm genomen worden (terugslag).
 • Indien u het daar moeilijk mee heeft, geef ik u graag meer uitleg hieromtrent.
 • Alle applicaties groter dan 4 cm² moeten uitgeknipt worden op de achterzijde.
 • Bij grote afmetingen moeten tussenlaag en ruglaag geprepareerd zijn. Zorg ervoor dat de rug een mooi recht stuk vormt.
 • Duidt boven- en onderkant van de top en de rug aan met een opgespeld etiket.
 • Bij schuine draadrichting langs de zijkanten op ¼ “ stikken om de top te stabiliseren.
 • Onafhankelijk van het te quilten oppervlak, zal steeds de totale afmeting van de top (alvorens het quilten) in rekening gebracht worden.

Le Quilting

 

Le top, l’ouatine et le dos seront toujours livrés séparément.

 

A) préparation du quilttop

 • Nettoyez l’envers (fils et coutures) et repassez. Si vous demandez du quilting dans les coutures il est nécessaire de repasser toutes les coutures dans le même sens. Repassez aussi les plis dans le tissu du dos.
 • Mesurez le quilt comme suit : au centre et sur les bords dans la partie la plus longue. Il faut que la différence entre ces 3 mesures soit minimal, sous peine de plis lors du quilting. Il convient de faire des retouches avant quilting. Bien entendu au cas où ces retouches ne seraient pas effectuées, nous ne pouvons garantir le résultat final après quilting.
 • Vérifiez la taille dos et ouatine : minimum 10 cm de plus que le top. Pour les finitions de dos rabattus sur le devant le dos doit être de 20 cm plus grand que le top.
 • Tous les appliqués devront être découpés par derrière pour les pièces de plus de 4 cm² de surface.
 • Si l’ouatine ou/et le dos doivent être piécée pour la mise à la bonne taille, il faut faire attention que les pieces sont dans une ligne droite.
 • Marquez le haut et le bas du quilt sur le quilt avec une étiquette épinglée, marquez également le haut et le bas du dos.
 • S’il y a du biais au bord du top : stabiliser avec une couture à ¼ ” du rebord (staystitching)

Les dimensions du top avant le quilting déterminent le calcul du prix. Quelle que soit la surface réellement à quilter c’est la taille du top qui déterminera le prix du quilting.

B) rugzijde 

 

We raden jou aan een mooie stof te kiezen in jouw quiltshop. Zij kunnen u quilters katoen van de beste kwaliteit leveren. Hoewel, indien gewenst kunnen wij u ook het nodige bezorgen.

B) le dos
Nous vous recommandons de choisir un beau tissu dans votre quiltshop. Vous y trouverez le coton d’une meilleure qualité. Bien que si vous le désiriez, nous pouvons vous fournier le nécessaire.

C) keuze tussenvulling 

 

Deze is zeer belangrijk doch afhankelijk van uw persoonlijke wensen en van het gebruik van uw quilt.

 

Een goede kwaliteit van deze zorgt voor een optimaal resultaat in uitzicht en komfort van de afgewerkte quilt. Wij verkiezen te werken met een goede kwaliteit batting, dewelke wij u desgewenst kunnen leveren uit ons ruim assortiment. Het voordeel hierbij is dat er geen kreuken zijn en u zich enkel de benodigde hoeveelheid dient aan te schaffen (wij knippen van de rol)

C)L’ouatine

 

Une bonne qualité optimalise le résultat de votre quilt en ce qui concerne vue et confort. Nous pouvons vous adviser et le fournier si vous le desirez.

 

D) het quilten

 

Hoe?

 • overall quilting (edge to edge quilting)
 • custom quilting
 • heirloom quilting
 • sandwichen

Jouw patchwork of appliqué wordt met behulp van een handgeleide longarm machine tot waarde gebracht. Door het volgen van een patroon wordt dit op de quilt overgebracht, dit zowel voor een geïsoleerd motief op een welbepaalde plaats (custom quilting) als voor een gerepeteerde tekening over het gehele werk (edge to edge quilting) of op een boord. Meestal gebeurd deze werkwijze met de Statler Stitcher, wat zo zijn voordelen heeft in aanpassing van de afmetingen van het patroon.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om zonder patroon, dus ‘tekenend’ met de machine en dus volledig handgeleid te quilten (heirloom quilting).

 

Meestal wordt uw quilttop afgewerkt door een combinatie van deze verschillende handelingen wat een artisitieke benadering en een grote opwaardering van uw patchwork opleverd.

 

Mijn werk is herkenbaar aan het ‘Quilt Studio’ label.

 

Voor degenen die met de hand willen quilten wordt een perfecte sandwich geprepareerd met een driegsteek, gemakkelijk te verwijderen achteraf.

D) le quilting

 

La façon ?

 • overall quilting (edge to edge quilting)
 • custom quilting
 • heirloom quilting
 • sandwichen

Votre patchwork ou appliqué sera mis en valeur par moyen d’une machine à quilter sous le guidage de l’opérateur à la manière d’un dessin à main levé (heirloom quilting) ou en suivant le contour d’un motif. Il peut alors s’agir soit d’un motif isolé et placé à un endroit particulier du quilt (custom quilting) soit d’une ligne de motifs répétitifs dans le cas d’un overall (edge to edge quilting) ou d’une bordure. Ceci est effectué le plus souvent avec le Statler Stitcher, ce qui a l’avantage d’ adapter les dimensions des dessins.

 

Votre top est généralement quilté par moyen d’une combinaison de ces différents actes, ce qui permet une démarche artistique et une grande mise en valeur de votre patchwork.

 

Mon travail est reconnaissable par l’étiquette « Quilt Studio ».

 

Pour les quilteuses à main nous préparons un sandwich parfait au faufillage, facile à enlever par la suite.

E) afwerking (sluitbies)

 

Voor het afboorden dient voldoende stof geleverd te worden, onversneden.

 

Een dubbel gevouwen strook wordt op de top gestikt met ¼” zoom, de hoeken worden volledig afgewerkt. Met de hand aan de achterzijde vastnaaien laten we aan de bezitter van de quilt over.

 

E) la finition des bords 

 

Nous avons besoin du tissu non coupé. Une bande double sera piqué au top, ourlet ¼”, les angles seront finis. Coudre à la main à l’envers sera pour la propriétaire du quilt.

 

F) opsturen of brengen?

 


U bent steeds welkom in de Quilt Studio na afspraak !

 

U kunt ook verkiezen om uw quilt op te sturen: in een voldoende grote doos die kan dienen om de afgewerkte quilt terug te sturen. Graag bekomen we meteen uw adres, e-mail en telefoonnummer, alsook een kort beschrijf van uw wensen.

 

Gelieve ons vooraf te verwittigen, als de quilt binnen is nemen we contact op en bespreken we de mogelijkheden. We vragen een vooschot van 50€ of 100€ voor het quiltwerk, afhankelijk van de manier van quilten en van de grootte van de quilt.

 

We sturen de pakketten gratis terug.

 

Quilt Studio is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde zendingen.

F) envoyer ou apporter ?

 

Vous êtes toujours bienvenue dans l’atelier Quilt Studio sur rendez-vous !

 

Vous pouvez également choisir d’envoyer votre patchwork : dans une boîte assez grande qui peut servir à retourner le quilt chez vous. Nous sommes désireux d’obtenir avec votre envoi votre adresse, votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, ainsi qu’un bref décrit de vos idées.

 

Veuillez nous avertir à l’avance, quand le quilt est arrivé nous prenons contact pour en discuter des possibilités. Nous demandons 50 € ou 100 € d’acompte pour le quilting, ceci dépendant de la façon du quilting et la taille du quilt.

 

Nous envoyons les colis en retour gratuitement !

 

Quilt Studio n’est pas responsable des envois perdus ou endommagés.